Regulacja poziomu cieczy
PDF Drukuj

Regulację poziomu cieczy (wody) można rozpatrywać w dwóch kierunkach. W pierwszym przypadku regulacji podlega głównie minimalny poziom cieczy (niedopuszcza się do zbyt niskiego obniżenia poziomu) np. w zbiornikach zasilających zestawy pompowe, w drugim nie można dopuścić do przekroczenia określonych (górnych) poziomów np. w zbiornikach retencyjnych, technologicznych, pompowniach ścieków. W obydwu przypadkach istnieje możliwość zastosowania podobnych rozwiązań pomiarowo - sterujących.


Typowe rozwiązania pomiarowe:

Sondy konduktometryczne - w zależności od dokładności i poszczególnych poziomów pomiarowych stosuje się sondy pomiarowe:  wiszące (gdzie poszczególne sondy zawieszane sa na odpowiednich poziomach, w zależności od wymaganych zakresów). Innym rozwiązaniem sa sondy bezpośrednio instalowane w obudowie np. zbiorników. Istnieje równiez możliwośc zastosowania sond " drutowych" instalowanych w deklu zbiornika przycinanych na odpowiednie długości.


Dzwony hydrostatyczne - rurka pomiarowa (kapilara) zakończona dzwonem pomiarowym, połaczona z przetwornikiem ciśnienia hydrostatycznego, zmieniający wielkość ciśnienia na sygnał czytany przez sterownik. Poziomy przy, których mają zachdzić poszczególne reakcje sterownika (np. załączanie lub wyłączanie pompy) definiowane sa w sterowniku.


 


 

 

Sondy hydrostatyczne - zasada działania zbliżona do dzwonu hydrostatycznego, jednak sterownik połączony jest z sondą odpowiednim przewodem sygnałowym, a przetwornik ciśnienia na wartość analogową znajduje sie na końcu urządzenia pomiarowego.

 


 

 

 

 

Pływaki pomiarowe - najbardziej popularne rozwiązanie, ekonomiczne, wykorzystywane wszędzie tam gdzie dokładność utrzymywanych poziomów może posiadać pewną tolerancję. Poszczególne pływaki (w zależności od zapotrzebowania od 1 do n ) rozmieszczane sa na odpowiednich poziomach, po zmianie swojego położenia względem cieczy daja sygnał do systemu sterowania. 


Zastosowanie:

  • Zbiorniki zasilające pompy
  • Zbiorniki p. poż.
  • Przepompownie ścieków
  • Zbiorniki rezerwowe
  • Studnie głębinowe
  • inne zastosowania