ELEKTRYKA I POMIARY

 

Nasza firma zajmuję się szeroko pojętym elektro instalatorstwem, świadcząc usługi z zakresu montażu instalacji i urządzeń elektrycznych. Podejmujemy się diagnostyki i usuwania niewielkich awarii, przez kompleksowe wykonanie sieci elektryczno- informatycznych (np. w domkach jednorodzinnych) aż po rozwiązania dla klientów i firm.

 

Nasza firma wykonuje usługi z zakresu:

 • doradztwo techniczne, porady
 • Instalacje elektryczne (wewnętrzne i zewnętrzne)
 • Instalacje domofonowe, internetowe, TV
 • Wykonywanie i wymiana rozdzielnic elektrycznych
 • Wykonywanie rozdzielnic budowlanych RB
 • Wymiana i podłączanie urządzeń i osprzętu elektrycznego
 • Wykonywanie złącz licznikowych- pomiarowych
 • instalacje alarmowe i monitoringu
 • projektowanie w. w. instalacji

 

 

 

POMIARY

Każde urządzenie elektryczne oraz instalacja podłączona do zasilania wymaga zabezpieczenia, które umożliwi bezpieczną i bezawaryjną eksploatację. Z pozoru prawidłowe wykonanie elementów zabezpieczających (uziemienia, odgromniki, zabezpieczenia) może okazać się niewystarczające. Aby sprawdzić jakie parametry posiadają poszczególne elementy instalacji oraz zainstalowane urządzenia i aparaty należy prawidłowo wykonać i opisać (protokół) pomiary elektryczne.

Dzięki posiadanym uprawnieniom i odpowiedniej aparaturze pomiarowej ( mierniki spełniające odpowiednie normy, posiadające świadectwa kalibracji) wykonujemy dla Państwa następujące pomiary elektryczne:

 • Ciągłości i poprawności wykonania przewodów uziemiających PE
 • Rezystancji uziemienia oraz instalacji odgromowych
 • Rezystancji izolacji przewodów, zabezpieczeń, silników
 • Rezystancja i impedancja pętli zwarcia
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (różnicówki)
 • pomiary temperatury metodą laserową