Pompy ściekowe
PDF Drukuj

Pompy wykorzystywane do tłoczenia różnego rodzaju wód zanieczyszczonych, woda deszczowa, ścieki organiczne, woda z wykopów itd. Dobór pompy zależy od rodzaju tłoczonego ścieku.

Woda  drenażowa:

Woda deszczowa, woda z drenażu i ścieki surowe zawierające ciała stałe nie większe niż 12 mm pochodzące z gospodarstw domowych, rolnych oraz z małych obiektów przemysłowych. Ze względu na możliwość zatykania się, zalecane jest stosowanie pomp ze swobodnym przelotem 10-12 mm.

Woda odpływowa:

Woda zanieczyszczona i ścieki (za wyłączeniem ścieków sanitarnych), zawierające cząstki stałe i włókniste. Ze względu na możliwość zatykania się, zalecane jest stosowanie pomp ze swobodnym przelotem 35-45 mm.

Ścieki:

Ścieki nieoczyszczone oraz ścieki surowe zawierające ciała włókniste i tekstylne oraz inne cząstki stałe, w tym również ścieki z sanitariatów, domowych instalacji kanalizacyjnych, gospodarstw rolnych oraz obiektów przemysłowych. Minimalny swobodny przelot pompy powinien wynosić przynajmniej 50 mm.

 

Foto: Grundfos

 

 

 

 

Zastosowanie:

 • Wypompowywanie wody z piwnic i studzienek
 • Przepompownie ścieków
 • Tłoczenie ścieków sanitarnych, bytowych
 • Odwadnianie wykopów
 • Przepmpowywanie ścieków technologicznych

 

 

Wykorzystanie:

 • Oczyszczalnie ścieków
 • Przepompownie ścieków
 • Przemysł
 • Ogrodnictwo, szklarnie
 • Gospodarstwa rolne
 • Gospodarstwa domowe